Kijk eens om op uw levenspad en zie de kiezels die bergen leken voor u ze passeerde
Kijk eens om op uw levenspad en zie de kiezels die bergen leken voor u ze passeerde

De hemelse spiraal

Eén :
The Universe and the human body are the same thing, If one does not know that, one does not understand Aiki. Because Aiki comes from the movement of the whole universe.
‘All the principles of heaven and earth are living inside you.’
O’Sensei

Nooit goed geweten wat ik hiermee aan moest. Als westerling, wetenschappelijk opgeleid met een behoorlijke portie skepsis en argwaan lag dit esoterische aspect van Aikido toch redelijk moeilijk voor mij. Wat bedoelde O’Sensei hiermee ? Hoe kan je nu één zijn met het Universum ?

Twee :
Een uiterst boeiende artikelenreeks gelezen van Philippe Voarino: de Kajo’s. Philippe Voarino is een 7de dan ITAF (International Takemusu Aikido Federation).
In deze artikelenreeks ontwikkelt Voarino een min of meer provocerende stelling, maar daarover later wat meer.
Takemusu Aikido International is een organisatie die zich als doel stelt om het oorspronkelijke Aikido van O’Sensei weer meer onder de aandacht te brengen.
Om dit te begrijpen moet men weten dat volgens ITAF, het échte Aikido ontstond, nadat O’Sensei zich in 1941 terugtrok in Iwama en daar de laatste 20 jaar van zijn leven wijdde aan de perfectionering van Aikido. Iwama is als het ware de geboorteplaats van Aikido.
In deze visie zette Kisshomura Ueshiba het werk van zijn vader voort en ontwikkelde de Aikikai organisatie, maar omdat Kisshomura vooral in Tokyo verbleef had hij minder voeling en contact met zijn vader. Morihiro Saito daarentegen wordt door ITAF beschouwd als de ‘technische’ erfgenaam van O’Sensei omdat hij als enige Ushi deshi in Iwama verbleef.
Vandaar volgens ITAF, de verschillen tussen het Aikikai Aikido (verder ontwikkeld door de ‘administratieve erfgenaam’ Kisshomura Ueshiba’) en het Iwama Aikido (zoals doorgegeven door de ‘technische erfgenaam’ Morihiro Saito).

In de Kajo‘s grijpt Voarino terug naar een aantal oude foto’s genomen van O’Sensei tijdens de uitvoering van een aantal technieken en ontwikkelt daaruit een complex, ontroerend en diepgaand verhaal. Als westers scepticus stond ik gewoon perplex van de eenvoud en schoonheid van dit geheel, maar ook van het diepe inzicht van O’Sensei.

Kort door de bocht samengevat, als je op een plattegrond een schema zou maken van de rotatie van de as van de aarde krijg je een Bernouilli spiraal :

Aikido Takemusu

In het enige boek ‘Budo‘ dat O’Sensei schreef staat :

(…) adopt the hanmi position with your feet, opened with sixty degrees angle (…)
The front foot and the back foot must absolutely opened with a 60º angle.
O’Sensei benadrukt in de tekst een aantal keer dat de 60º hoek uitzonderlijk belangrijk is.

Voarino zet de voet posities van een techniek neer op de Bernouilli spiraal, te beginnen met Ikkyo, gevolgd door Shiho Nage (waarom Shiho Nage en niet Nikkyo ? Ikkyo en Shiho Nage maken deel uit van dezelfde Kajo of categorie: Ikkayo. Ikkyo en Shiho Nage zijn elkaars spiegelbeeld en liggen op dezelfde symmetrie lijn! En daarop voortbouwend ontstaan ook Nikkayo, Sankayo … ) :

Aikido Takemusu

Na analyse van ons standaard repertoire aan technieken houden we uiteindelijk het volgende schema over :

Aikido Takemusu

O’Sensei was zich meer dan bewust van de resulterende symmetrie, zoals blijkt uit een passage in ‘Budo’ (bedenk ook eens wat dit zegt over de kennis en ernst waarmee O’Sensei Aikido ontwikkelde) :
‘Regarding the way to walk, there are the six directions outside, the six directions inside, the outter spiral and the inner spiral.’

Drie :
Alhoewel deze reeks op zich (en ook de rest van de site is uiterst interessant) een echte eye-opener was, vielen de puzzel-stukjes pas tijdens Marco’s laatste les wapentechniek op zijn plaats.
Het toeval wou (nee, eigenlijk is dit geen toeval, door het lezen van deze artikelenreeks stond ik nu gewoon open voor de volgende les) dat Marco, niet voor het eerst trouwens, uitgebreid inging op de stand van onze voeten.
Driemaal raden, om de techniek correct uit te voeren (zoals O’Sensei leerde, maar door velen genegeerd wordt) moeten Tori’s voeten in een hoek van de aanvalslijn staan. Het lichaamsgewicht verdeeld met ongeveer 70% op het voorste been ! Aan u om de conclusies te trekken ivm de hemelse spiraal.

ps. de aandachtige Aikido beoefenaar zal zich ongetwijfeld afvragen waar Tenchi Nage en Yonkyo thuishoren ? Er is maar één manier om erachter te komen : lees het artikel en hou je vast voor een verrassing van formaat !

Tata Chi!
Met dank aan Philippe Voarino en http://www.aikidotakemusu.org/en/about-tai-website