Kijk eens om op uw levenspad en zie de kiezels die bergen leken voor u ze passeerde
Kijk eens om op uw levenspad en zie de kiezels die bergen leken voor u ze passeerde

Etiquette

Etiquette is een belangrijk onderdeel van Aikido

Het volgen van de juiste etiquette is essentieel en evenzeer een deel van de training als het aanleren van de technieken. Door middel van het volgen van een etiquette leer je aandacht schenken aan wat soms details lijken. Van beginners wordt niet verwacht dat ze deze regels onmiddellijk kennen, probeer ze wel binnen een redelijke termijn op te pikken. Bij sommige regels moet je je eigen ego wat opzij zetten, wat zeker niet gemakkellijk is voor westerlingen. Maar juist daardoor zet je als mens ook een stapje vooruit en wordt je Aikido er alleen maar beter op. Door het volgen van etiquette bouw je langzaamaan respect op voor anderen en jezelf. Uiteindelijk heeft dit ook invloed op je gedrag buiten de dojo. In een wereld waar respect soms ver te zoeken is kan je zo zelf een voorbeeld stellen. Daarnaast hebben heel wat van de etiquette regels ook wel te maken met veiligheid.

De volgende gedragslijnen zijn een beetje universeel in Aikido dojo’s, al legt de ene dojo al wat meer nadruk op deze of gene regel. In onze club hameren we niet op etiquette, wel zal je merken dat dit bijdraagt tot een aangename en veilige dojo.

 • Groeten maakt een belangrijk deel uit van de training.
  • Wanneer je de dojo binnenkomt of verlaat, maak dan een buiging naar de kamiza (waar de beeltenis van O’ Sensei hangt).
  • Buig naar de tatami wanneer je deze betreedt of verlaat.
  • Buig naar O’Sensei.
  • Bij het begin van de les buig je naar de leraar met de woorden ‘Onega-shimasu‘. Op het einde van de les buig je naar de leraar om te danken voor de les met de woorden ‘Domo arigato gozaimashita‘.
  • Gewoonlijk wordt het als beleefd beschouwd om te buigen als je hulp kreeg van de leraar.
 • Probeer op tijd te komen. Zet je 3-5 minuten voor de les in Seiza aan de kant voordat de les officieel start en kom wat tot ‘bezinning‘ Ben je toch te laat, zet je dan eventjes aan de kant tot de leraar je toelating geeft om deel te nemen. Sommige leraars hebben echter liever dat je onmiddellijk deelneemt, probeer daarom de gewoonte van de dojo over te nemen.
 • Als je voor wat voor reden ook de mat moet verlaten tijdens de les, laat dit dan weten aan de leraar. Op die manier kan de leraar ook inschatten of dit omwille van een kwetsuur is of niet.
 • Probeer niet met je rug naar de beeltenis van O’Sensei te zitten noch met je rug tegen de muur te leunen. Als je zit probeer dan in Seiza of kleermakerszit te zitten.
 • Verwijder alles wat kwetsuren kan veroorzaken : ringen, uurwerken, juwelen enz. vermits deze ernstige verwondingen kunnen veroorzaken bij jezelf of je partner.
 • Hou daarom ook je nagels (en zeker je teennagels) kort en proper.
 • Persoonlijke hygiëne en een net pak tonen dat je jezelf, anderen en de dojo respecteert.
 • Breng geen voedsel en drank op de mat, we beoefenen een krijgskunst en een deel van de training bestaat eruit dat je je dit tijdelijk ontzegt.
 • Probeer tijdens de les niet te veel te praten en probeer dit te beperken tot Aikido. Het wordt als bijzonder onbeleefd ervaren om te praten terwijl de leraar een oefening voortoont of uitlegt.
 • Als je problemen hebt met een techniek roep dan niet direct de leraar om hulp. Probeer eerst anderen aandachtig te observeren. Het effectief observeren van een techniek om deze toe te passen maakt deel uit van de training. In het oude Japan betaalden Samoerai veel geld om een techniek één keer te zien. Als je toch nog problemen hebt vraag de leraar dan op een gepast ogenblik om raad.
 • Betaal je lidmaatschap alsjeblieft op tijd. Indien je om één of andere reden niet op tijd kan betalen, praat dan eens met de verantwoordelijke.
 • Onthou dat je op de mat staat om te leren, niet voor je eigen ego. Probeer open te staan voor de lesgever. Wanneer je een andere dojo bezoekt wees respectvol en voer dan uit wat er getoond wordt en niet hoe je het geleerd hebt.
 • Als de leraar een groepje in je buurt assisteert kan je eventueel je eigen training eventjes stopzetten zodat de leraar genoeg plaats heeft voor een demonstratie.
 • Blijf alert tijdens de training, ongevallen komen vaak voort uit onoplettenheid.