Kijk eens om op uw levenspad en zie de kiezels die bergen leken voor u ze passeerde
Kijk eens om op uw levenspad en zie de kiezels die bergen leken voor u ze passeerde

Knie problemen

Knieproblemen komen vaak voor.

Volgens een studie uitgevoerd door de Franse Aikido liga heeft ongeveer de helft van de practiserende Aikidoka’s – problemen met de knie gedurende het seizoen. Meestal uit zich dit als kniepijn zonder een duidelijke oorzaak. Mannen als vrouwen worden gelijkelijk getroffen , maar toch vooral de hogere graden, die meestal ook al wat ouder zijn (zie kader). Betekent dit dat Aikido gevaarlijk is voor de knieën ? Neen, integendeel, Aikido is vooral een gezondheidsoefening, die vooral lichaam en geest ontwikkelt, beschermt en versterkt.

”Zolang”, volgens Sensei Tamura tijdens een stage met leraars, “Aikido uitgeoefend wordt als een Budo, zal het goed zijn voor de gezondheid. Maar als het uitgevoerd wordt als een sport, zullen er problemen zijn.”
Maw, de technieken zijn goed voor de gezondheid indien goed uitgevoerd en traumatiserend indien slecht uitgevoerd.

Enquete resultaten
Knieproblemen komen redelijk vaak voor vermits 45% (36%- 53%) van de Aikidoka’s hinder ondervind tijdens het seizoen : 40% (32%-44%) lijdt aan pijnen, 16% aan blokkages, 13% aan instabiliteiten. Pijn komt vooral vooraan de knie voor of op meerdere plaatsen. In ongeveer de helft van de gevallen komt de pijn van tijd tot tijd voor gedurende het hele seizoen zonder specifieke uitlokkende factor. Het aandeel door ongevallen is klein (10%). De problemen herhalen zich dikwijls van seizoen op seizoen, vermits ongeveer 43% van de ondervraagden ook problemen had tijdens het vorige seizoen (36%-49%). Problemen komen meer voor bij hen die al meer dan 5 jaar practiseren en meer nog bij de hogere graden (Shodan of hoger).

Sensei Kisshomura Ueshiba wees al op het verschil tussen Budo en de gewone fysieke oefening : “Het merendeel van de Budo’s heeft als oorsprong een vorm van lichaamsontwikkeling via de zelfverdedigingkunst. De hoge leeftijd die uitmuntende gevechtskunstenaars bereiken is zeker verbonden aan de verbetering van hun gezondheid door de Budo training. Men moet echter begrijpen dat Aïkido een Budo is en geen programma ter lichamelijke verbetering. Aïkido verbetert alleen maar de gezondheid door het uitoefenen van de Budo.”
Vergeet ook niet dat de knieën gebruikt worden in alle activeiten uit ons leven, zowel sport als alledaagse activiteiten. Knieën worden ook ouder, en langs de andere kant Aikidoka’s oefenen op steeds hogere leeftijd. Vandaar dat we zorg moeten dragen voor onze knieën.