Kijk eens om op uw levenspad en zie de kiezels die bergen leken voor u ze passeerde
Kijk eens om op uw levenspad en zie de kiezels die bergen leken voor u ze passeerde

Letsels, leeftijd en Ukemi

In Japan wordt Aikido tot op hoge leeftijd bedreven, regelmatig zie je tachtigers deelnemen aan de training. Wat is hun geheim ? Ze blijven trainen, hun aanvallen worden trager en hun ukemi wordt aangepast door fysieke belemmeringen maar ze participeren ten volle aan de training.

Voor eenieder bevangen door ziekte of letsel, hetzij kortstondig hetzij langduring, vormen zij een inspiratie.

Wanneer we gekwetst zijn, stappen we met een zekere terughoudendheid op de mat. We zijn bang dat het letsel terugkeert en we hebben het gevoel dat we niet ten volle kunnen deelnemen aan de training. Aikido echter is als een marathon en niet als een sprint. We moeten een beslissing nemen of we eventjes een time-out nemen, onze activiteiten beperken en / of onze manier van oefenen aanpassen.

Wanneer we ouder worden en ons lichaam verandert, veranderen ook onze fysieke mogelijkheden. Ook hier geldt : jong geleerd is oud gedaan. Ukemi vaardigheden aangeleerd op een jongere leeftijd laten toe om tot op hoge leeftijd voluit te oefenen. Hier enkele tips ter overweging :

  • Eén ding is zeker: use it or lose it. Eens je gestopt bent met een activiteit is het zeer moeilijk om weer te beginnen. In het algemeen bouwt weerstandstraining spieren op en verbetert het de beenderdensiteit – vallen en jezelf weer oprichten gebruikt je lichaamsgewicht als weerstandstraining.
  • Als al dat vallen en rollen tijdens de opwarming lastig was deze week : stop niet volledig. Doe enkele oefeningen met het doel om volgende keer beter te doen.
  • Als je gekwetst bent : tape het in. Het helpt niet alleen als een therapeutisch middel maar is ook een visueel teken om je partner eraan te herinneren dat je niet volledig in orde bent.
  • Indien je niet gekwetst bent of net hersteld van een kwetsuur maar een beetje bezorgd bent over je ukemi, tape het gebied (zie hierboven).
  • Oefen op een lager ritme.
  • Wapentraining met partner wordt vooral staande uitgevoerd en kan je erg veel leren over de kunst van ukemi door het aanleren van een correcte ma-ai, gevoeligheid etc… en is erg aanbevelenswaardig voor je Aikido in het algemeen.