Kijk eens om op uw levenspad en zie de kiezels die bergen leken voor u ze passeerde
Kijk eens om op uw levenspad en zie de kiezels die bergen leken voor u ze passeerde

Geluk

Deze week werd er “spraakmakende televisie” gemaakt op de openbare omroep waarin Leo Bormans voorstelde om twee minuten stil te zijn. Dit deed hij naar aanleiding van de bevindingen in zijn boek ‘Geluk. The World Book of Happiness’: “Stilte is belangrijk om gelukkig te zijn, maar we kunnen niet meer stil zijn. Stilte is kwaliteitsvolle aandacht.”.

Psychiater Dirk De Wachter beaamde het belang van stilte “Ik denk dat stilte erg belangrijk is. Woorden krijgen ook een betekenis binnen een omgeving waar men stil kan zijn. In het onophoudelijke getater en gekwetter hebben woorden geen betekenis meer. De context van stilte is belangrijk om wat men zegt ook te horen.”.

Nu weet ik waarom deze trainingen mij vaak een blij gevoel geven. In aikido is het handelen vanuit stilte een basisprincipe. We maken stille ruimte zodat elkeen zijn eigen Ki-kracht kan ontdekken. Ieder probeert vanuit zijn eigen centrum de beweging van de ander te laten doorstromen en deze onder controle te krijgen.

Het is luisteren naar je jezelf en naar de ander. Luisteren naar het lichaam, verstand en gevoel. De vinger aan de pols houden. Ook na de training valt het luisteren op, al is het dan met woorden. Vaak worden in de cafetaria boeiende discussies gevoerd waarbij ieders mening er toe doet en waarbij op elkaar wordt ingespeeld.

Deze trainingen maken ons gelukkig 🙂

Tata!

Mie x