Kijk eens om op uw levenspad en zie de kiezels die bergen leken voor u ze passeerde
Kijk eens om op uw levenspad en zie de kiezels die bergen leken voor u ze passeerde

He jij daar !

Onze pater familias sensei Marco en zijn zoon Benoit zijn ons komen opzoeken. Ingetogen spraken zij ons toe. Krachtig. Kwetsbaar.
Ze benadrukten dat de essentie van iedere oefening bestaat uit het contact tussen mensen. Contacten die raken. Mensen die verschil maken. En nee, je hoeft hiervoor geen expert te zijn. Contacten beklijven. Aikido verbindt. Nee, het gaat niet over aikido beoefenen maar over uiting geven aan de aikido levenshouding. Aikido beleven. Aikido doorgeven.
Samen spreken en luisteren, luisteren en spreken. Samen balanceren tussen evenwicht en onevenwicht. Samen tasten naar vertrouwen. Samen taal maken. Samen.
Voor eens en voor altijd samen.

Tata!

Mie x