Kijk eens om op uw levenspad en zie de kiezels die bergen leken voor u ze passeerde
Kijk eens om op uw levenspad en zie de kiezels die bergen leken voor u ze passeerde

Sterkte

Pak mijn arm eens vast, zegt de een.
De ander pakt de een stevig aan zijn arm vast.
Neem mijn arm nog steviger vast, zo hard als je maar kan, zegt de een.
De ander neemt de een heel stevig aan zijn arm vast, zo hard als hij maar kan.
De een zet een pas opzij en maakt met een draaibeweging zonder moeite zijn arm los.

Pak mijn arm eens vast, zegt de ander zacht.
De een pakt de ander stevig aan zijn arm vast.
Neem mijn arm een beetje zachter vast, zegt de ander.
De een neemt de ander een beetje minder stevig aan zijn arm vast.
Hou mij nog zachter vast, zo zacht als je maar kan, denkt de ander, maar hij zegt niets.
De ander zet een pas opzij en maakt met een draaibeweging zonder moeite zijn arm los.

Tata!

Mie x