Kijk eens om op uw levenspad en zie de kiezels die bergen leken voor u ze passeerde
Kijk eens om op uw levenspad en zie de kiezels die bergen leken voor u ze passeerde

Houding

Waarom een krijgskunst be-oefenen ?

Wie voor het eerst kennis maakt met de wereld van de krijgskunsten komt onder de indruk (een positieve of negatieve al naar gelang) van de aandacht voor de geformaliseerde omgangsvormen, de etiquette. De wijze waarop gegroet wordt bijvoorbeeld (soms op de knieën, stel je voor!) lijkt soms overdreven oppervlakkig en op het eerste zicht zonder zin. Deze vormentaal komt uit een andere cultuur en dekt niet dezelfde inhoud die wij eraan geven. Niettemin is ook ons dagelijks leven vol van vormelijke gebruiken die communicatie mogelijk maken met de bedoeling de kans op misverstanden zo klein mogelijk te houden.

Aikido Gent

Een van de eerste verrijkende ervaringen die het Aikido kan bieden is een verkenningstocht in een ander cultuur. Het oude Japan. Een wereld van krijgers waar geweld en agressie nauwelijks gecontroleerd werd door een erecode en een strikte sociale hiërarchie. De geromantiseerde biografie van Musashi en de magistrale film “De zeven samurai” van Akira Kurasawa schetsen hiervan een indringend beeld.

De omgang van wapens en het oefenen van gevechtstechnieken vereist in het belang van ieders veiligheid de respect voor de etiquette. De dojo, of oefenruimte behoort in die zin tot een andere wereld: de wereld van de krijgers. Is de dojo in wezen een tempel van respect waar kameraadschap bloeit, dan kan het makkelijk een plaats worden waar angst, spanning, wantrouwen en geweld heersen. Op de tatami, de aikidomat, zijn we om de beurt aanvaller en aangevallene. We leren vanuit ons gevoel te reageren op een beweging. Dankzij de etiquette kunnen we dit in alle oprechtheid oefenen en proberen onze agressieve neigingen in te tomen zonder risico op kwetsuren.

Voor alle duidelijkheid : we hebben het hier niet over “Samoeraaitje spelen” in de plaats van cowboy en indiaan. Aikido is geen sport. Het is een discipline, een houding, een “weg” waarlangs andere doeleinden gerealiseerd kunnen worden. Een opvoedingsproces van onze attitudes of algemene houding, van ons lichaam en voor wie daar gevoelig voor is, voor spiritualiteit. Doelstelling is niet de pure techniek, deze is slechts een werktuig voor de verschillende vormen van ontwikkeling.

In onze Aikidoclub wordt geen aerobic (wie kan dat hier het langst volhouden), conditietraining (wie is hier de sterkste) of gymnastiek (wie is hier de lenigste) gegeven. Door regelmatige Aikidotraining zal je uithoudingsvermogen, kracht en lenigheid niettemin verbeteren. De studie van deze “zelfverdedigingstechniek” is een preventieve maatregel tegen ouderdom, degeneratie, ziekte en andere overvallers. Het is de plaats waar de Aikido-erfenis van Morihei Ueshiba wordt doorgegeven. Het is niet de plaats om zijn eigen ego eens op te blazen en op anderen los te laten, maar in tegendeel een plaats voor misogi : reiniging en verheffing van lichaam en geest.

Aikido Osensei

Een houding van respect, oprechtheid en bescheidenheid zijn essentieel voor de veiligheid van iedereen. Het huishoudelijke reglement van onze dojo is noodzakelijk om een goede sfeer te behouden waarin Aikido kan bestudeerd worden. Meer nog dan de kleine regeltjes (de vorm) van een ‘schoolreglement’ is de achterliggende houding (de inhoud) van belang. Dat valt echter moeilijk expleciet te maken, vandaar dat de poëzie of wijsheidsteksten van O Sensei; ons kan helpen. Het zijn vingerwijzingen naar aspecten van onze Aikidobeoefening zowel op de mat als in het dagelijks leven.

  • Deze dojo is de plaats waar door leraars en leerlingen het Aikido van Morihei Ueshiba wordt bestudeerd.
  • Dit onderricht vindt plaats in een sfeer van vriendschap en respect voor iedereen. Wij verwachten dat elkeen hiertoe de nodige inspanningen levert.
  • Aikido is misogi. Aandacht voor netheid en persoonlijke hygïene maken het oefenen wederzijds aangenaam. De zorg voor de matten en de prachtige accomodatie is de verantwoordelijkheid van elk individueel lid van de club.
  • Enkel tijdens de voorziene lesuren en onder leiding van de lesgever wordt er Aikido beoefend. De training is én ernstig én opgewekt, intensief én met zorg voor het welzijn van de partner.
  • De tatami betreden of verlaten doe je pas na de toelating van de lesgever.
  • Aikido-onderricht is persoonlijk. De leraar oordeelt of hij al dan niet een bepaald aspect van het Aikido aan een leerling doorgeeft. Een Aikido-techniek of -principe is niet te koop. Het stipt betalen van de jaarlijkse bijdrage is slechts een manier om waardering te uiten voor de kwaliteit van de lessen. Deze individuele bijdrage is geen betaling van de leraar: ze garandeert je een aangepaste accomodatie en documentatie.
  • Heb respect voor het levenswerk van Morihei Ueshiba dat Aikido heet en voor de wijze waarop je leraar dit probeert over te brengen. Heb respect voor de dojo, je wapens en bovenal voor elkaar.