Kijk eens om op uw levenspad en zie de kiezels die bergen leken voor u ze passeerde
Kijk eens om op uw levenspad en zie de kiezels die bergen leken voor u ze passeerde

Jongeren

Wat kan Aikido betekenen voor uw tiener?

In tegenstelling tot wat de actiefilms tonen zijn de traditionele krijgskunsten gericht op non-agressie, het onderzoek van het menselijk instinct en het cultiveren van het zelf. Jongeren die een krijgskunst beoefenen vechten zelden of nooit omdat er een directe verantwoordelijkheid en wezen verbonden wordt aan de bewegingen die men aanleert. Een persoon, zij het nu een kind of volwassene, geweld aanleren zal alleen maar geweld tot gevolg hebben. Op geweld reageren met geweld lokt alleen meer geweld uit.

 

Jongeren krijgen een verkeerd beeld door de media waarbij krijgskunsten en “vechtsporten” door elkaar gebruikt worden en men alleen maar een idée kan vormen door media zoals het internet en tv. Dit zijn meestal geen of slechte voorbeelden van krijgskunsten en hebben alleen maar het doel kijkcijfers te halen en uiteindelijk geld op te brengen.

De verhouding passiviteit tegenover integriteit

Het is en blijft moeilijk om een kind een passieve maar toch bewuste houding aan te leren tegenover geweld terwijl de wereld een gewelddadige plaats kan zijn. 5 minuten naar de televisie kijken is meestal genoeg als voorbeeld. Ouders willen dat hun kind zelfzeker is, maar willen tegelijkertijd toch agressie ontmoedigen. Maar hoe moet een kind reageren op een geweldadige of bedreigende situatie?

Karate en boksen zijn voorbeelden van effectieve manieren van zelfverdediging maar kunnen te snel misbruikt worden tot iets vernietigend. Ze vergen veel kracht van uw kind en zijn erg gewelddadig voor het lichaam waarbij er soms veel geïncasseerd moet worden. Een krijgskunst is niet alleen bestemd voor de sterkere of snellere onder ons. Judo is dan weer een goede fysische uitlaatklep zonder te veel directe belasting van het lichaam, maar blijft een sport en mist daardoor het zelfverdedigingsaspect.
Aikikai Gent Jeugd

Maar waarom dan Aikido?

Aikido is een krijgskunst die het meest nadruk legt op het ontwijken van de aanval en het minieme gedeelte aan fysieke kracht dat nodig is om een tegenstander te destabiliseren. Er is geen competitie in Aikido en dus ook geen bijkomende stress die hiermee gepaard gaat. Er is geen strijd om titels of status van “ik ben de beste/snelste/sterkste”. Om situaties juist in te schatten is kennis van het eigen lichaam nodig. Deze zelfkennis zorgt ervoor dat het kind zelfzekerder wordt en beter wordt in het inschatten van situaties waar hij/zij iets kan betekenen.

Aikido beoefen je niet alleen, maar met een partner. De naamkeuze is niet toevallig. We oefenen met een partner. Geen tegenstander, geen aanvaller. Een partner die tijdens het leerproces zorgt voor de andere bij het uitvoeren en vallen. De iets gevorderde jongeren oefenen met de minst gevorderden zodat er een evenwicht ontstaat en geen kliekjes van kennis, tot zover dat mogelijk is in Aikido. Dit betekent dat als er iets geleerd moet worden, beide personen leren. Het maakt niet uit of dit aan de uitvoerende of ontvangende kant is, men kan niet iets leren “ten koste” van de andere persoon.

Aikikai Gent Jeugd

Men beweegt en leert omgaan met zijn/haar eigen lichaam. Men leert op een speelse manier concepten (ver)kennen zoals houding, balans, coördinatie, discipline en ademhaling. Belangrijk bij het opgroeien waarbij een brug kan gemaakt worden zodat deze concepten ook gebruikt kunnen worden in het dagelijks leven en niet alleen op de mat. Elke les begint met een opwarming met de nodige stretching om blessures tegen te gaan en het lichaam flexibel te houden. Daarna wordt er per twee, of in groep geoefend.

Aikido is hetgeen wat eruitgehaald kan worden door uw tiener. Dit kan louter beweging zijn om fit te blijven of een uitlaat tesamen met leeftijdsgenoten. Uiteindelijk kan het een manier van zelfverdediging bieden en een mentaliteit van leven en benaderen bij het volwassen worden. Jong geleerd is oud gedaan.

Praktisch

  • De jongerenklas wordt aangeraden vanaf de leeftijd van 12 jaar
  • Loszittende kledij is aangewezen voor het beoefenen van Aikido. Later kan er gezorgd worden voor meer passende kledij
  • Bezoek onze contact pagina voor de lesuren voor de jongerenklas alsook de contactgegevens van de leraars indien u verdere informatie wenst.